Welkom in onze webshop!

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Ik wil iets retourneren, wat moet ik doen?
Neemt u voor het retour zenden contact op met onze klantenservice, bel naar 06-51596446 of mail naar info@zapper.nu. U ontvangt van onze klantenservice het retouradres en een uniek ticketnummer.

Zijn er kosten verbonden aan het retourneren?
Wij bieden een aantal mogelijkheden om uw bestelling te retourneren, hier zijn in principe geen kosten aan verbonden. De mogelijkheden voor het retourneren van uw bestelling zijn:
- Gratis retourneren bij Zapper.nu.
- Retourneren via het Postkantoor, de kosten hiervan liggen gemiddeld rond de € 8,60 afhankelijk van de grootte en het gewicht van het pakket.

Let op: Wanneer u de bestelling ongefrankeerd retourneert zijn wij genoodzaakt extra kosten à € 8,60 in rekening te brengen.

Mag ik mijn bestelling ten alle tijden retour sturen?
U heeft het recht uw bestelling binnen veertien dagen te retourneren. Het recht op restitutie vervalt na veertien dagen.

Kan ik mijn bestelling aan de chauffeur geven of omruilen?
Dit is helaas niet mogelijk.

Hoe snel wordt mijn retour verwerkt?
Wanneer u een product retour stuurt, ontvangt u een bevestiging wanneer deze ontvangen is en in behandeling genomen wordt. Binnen twee weken wordt het hele aankoopbedrag teruggestort (incl. betaalde verzendkosten) of ontvangt u een nieuw product. Om uw retour zo snel mogelijk te verwerken is het noodzakelijk dat u de aangegeven procedure volgt.

Mijn bestelling is niet compleet of beschadigd, wat te doen?
Als er iets niet klopt met de bestelling die u heeft ontvangen of (een deel van) uw bestelling is beschadigd, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan adviseren wat te doen en u helpen het probleem op te lossen! Bel naar 06-51596446 of mail naar info@zapper.nu.

Heeft u een retourenbalie?
U kunt uw producten terugbrengen of retourneren bij onze retouren balie in Hagestein. Maakt u hiervoor een afspraak met onze klantenservice, bel naar 06-51596446 of mail naar info@zapper.nu.